上市惹争议,低配的钱就能买到明锐Pro的高配,你选谁?

酝酿了两个月的上汽凌渡L终究在3月末了一天正式上市,官方引导价为14.99-18.99万元。作为一款等了7年才换代的车型 ,凌渡L的呈现无疑为当下紧凑型汽车市场增添了更多选择 。不外,新车上市以后网上呈现了许多差别的声音,梗概意思就是起售价过高 ,低配的钱就能买到明锐Pro的高配了,那末事实果然云云吗?今天就将两款车放到一路举行对于比,看看哪一款才是最有性价。

外不雅对于比

全新一代凌渡L并无使用套娃设计 ,而是从头设计了一套外不雅,因而可知公共对于这车照旧比力上心的。车头依旧很是扁平,前脸插手了年夜尺寸进气格栅 ,同时内部均接纳了点阵式设计 ,双侧柳叶状年夜灯颇有辨识度 。侧面接纳轿跑式车身气势派头,上扬的腰线看起来也是颇显动感。车尾接纳贯串式LED尾灯,精美感精彩。

明锐Pro比凌渡L提前半年表态 ,外不雅设计方面再也不因此往斯柯达那种成熟慎重的调性,而是在保留原有家族基因的条件下向年青标的目的挨近 。进步气格栅虽然面积不年夜,但下包抄笼罩上横向贯串的蜂窝装饰 ,一会儿就把整车的运动气味晋升起来。侧面一样是接纳溜违式车身,但缺乏了无框车门,同时车尾也没有使用贯串式设计。

内饰对于比

进入到车内 ,凌渡L用上了公共最新的设计气势派头,切合今朝主流审美需求 。从左到右横穿的银色装饰让内饰配色显患上再也不单调 。科技配置方面,使用了两块液晶屏构成双联屏 ,角度略微向驾驶员一侧歪斜,形成更优异的环抱效果。标的目的盘进级为最新三幅式造型,三九点位置做了内凹处置惩罚 ,握起来很是贴合掌心。换挡机构进级成“剃须刀”电子样式 。

明锐Pro也是举行了简化 ,究竟两款车都属于一个平台下的作品。只管没有使用双联屏,但10.3英寸液晶仪表以及12.1英寸悬浮式中控屏对于比凌渡L其实不减色,并且无线Carplay也均有配备。整体来讲 ,两款车的内饰差异其实不年夜 。

空间对于比

尺寸方面,凌渡L长宽高别离为4784*1831*1469妹妹,轴距为2731妹妹 ,而明锐Pro则为4753*1832*1469妹妹,轴距为2730妹妹。两辆车的尺寸基本都是在昆季之间,以是对于应的车内乘坐空间也长短常靠近的。

动力就没有甚么可以对于比的了 ,都是认识的配方,1.4T+7速双聚散组合,最年夜马力150匹 ,峰值扭矩为250Nm 。

配置对于比

作为同是MQB EVO平台下的产品,两款车除了了品牌另有形状有一些区分以外,其余处所基本靠近 ,是以真正有差异之处是配置部门。因为凌渡L方才上市不久 ,终端优惠等于没有,相反明锐Pro在终端却有着2万元的现金优惠,以是拿凌渡L低配14.99万的预算就能够买到明锐Pro的顶配车型。

成果很较着 ,纵使公共在品牌光环上更强,但也架不住高配打低配的环境 。起首明锐Pro多出了一套L2级辅助驾驶体系,而凌渡L连最根蒂根基的自动刹车都没有配备;其次360全景影像 、电动天窗、后尾门、HUD昂首显示 、前排手机无线充电、真皮标的目的盘、主副驾10向电动调治且带透风加热 、后排中心扶手、30色气氛灯等一系列实用性功效。

说到这里实在已经经竣事了 ,假如你不在乎品牌的话,顶配明锐Pro更具性价比,给人的觉得就是钱都花在看患上见之处。相反 ,价格更高的凌渡L产物溢价越发严峻,不仅低配价格高,顶配18.99万元已经经可以买到许多中型车了 。不外 ,各人也不消急着开骂,公共的习气历来就是订价高优惠年夜,只要不着急 ,你不买我不买 ,明天又患上降五百 。

yobo体育全站-官方app下载
【读音】:

yùn niàng le liǎng gè yuè de shàng qì líng dù Lzhōng jiū zài 3yuè mò le yī tiān zhèng shì shàng shì ,guān fāng yǐn dǎo jià wéi 14.99-18.99wàn yuán 。zuò wéi yī kuǎn děng le 7nián cái huàn dài de chē xíng ,líng dù Lde chéng xiàn wú yí wéi dāng xià jǐn còu xíng qì chē shì chǎng zēng tiān le gèng duō xuǎn zé 。bú wài ,xīn chē shàng shì yǐ hòu wǎng shàng chéng xiàn le xǔ duō chà bié de shēng yīn ,gěng gài yì sī jiù shì qǐ shòu jià guò gāo ,dī pèi de qián jiù néng mǎi dào míng ruì Prode gāo pèi le ,nà mò shì shí guǒ rán yún yún ma ?jīn tiān jiù jiāng liǎng kuǎn chē fàng dào yī lù jǔ háng duì yú bǐ ,kàn kàn nǎ yī kuǎn cái shì zuì yǒu xìng jià 。

wài bú yǎ duì yú bǐ

quán xīn yī dài líng dù Lbìng wú shǐ yòng tào wá shè jì ,ér shì cóng tóu shè jì le yī tào wài bú yǎ ,yīn ér kě zhī gōng gòng duì yú zhè chē zhào jiù bǐ lì shàng xīn de 。chē tóu yī jiù hěn shì biǎn píng ,qián liǎn chā shǒu le nián yè chǐ cùn jìn qì gé shān ,tóng shí nèi bù jun1 jiē nà le diǎn zhèn shì shè jì ,shuāng cè liǔ yè zhuàng nián yè dēng pō yǒu biàn shí dù 。cè miàn jiē nà jiào pǎo shì chē shēn qì shì pài tóu ,shàng yáng de yāo xiàn kàn qǐ lái yě shì pō xiǎn dòng gǎn 。chē wěi jiē nà guàn chuàn shì LEDwěi dēng ,jīng měi gǎn jīng cǎi 。

míng ruì Probǐ líng dù Ltí qián bàn nián biǎo tài ,wài bú yǎ shè jì fāng miàn zài yě bú yīn cǐ wǎng sī kē dá nà zhǒng chéng shú shèn zhòng de diào xìng ,ér shì zài bǎo liú yuán yǒu jiā zú jī yīn de tiáo jiàn xià xiàng nián qīng biāo de mù de āi jìn 。jìn bù qì gé shān suī rán miàn jī bú nián yè ,dàn xià bāo chāo lóng zhào shàng héng xiàng guàn chuàn de fēng wō zhuāng shì ,yī huì ér jiù bǎ zhěng chē de yùn dòng qì wèi jìn shēng qǐ lái 。cè miàn yī yàng shì jiē nà liū wéi shì chē shēn ,dàn quē fá le wú kuàng chē mén ,tóng shí chē wěi yě méi yǒu shǐ yòng guàn chuàn shì shè jì 。

nèi shì duì yú bǐ

jìn rù dào chē nèi ,líng dù Lyòng shàng le gōng gòng zuì xīn de shè jì qì shì pài tóu ,qiē hé jīn cháo zhǔ liú shěn měi xū qiú 。cóng zuǒ dào yòu héng chuān de yín sè zhuāng shì ràng nèi shì pèi sè xiǎn huàn shàng zài yě bú dān diào 。kē jì pèi zhì fāng miàn ,shǐ yòng le liǎng kuài yè jīng píng gòu chéng shuāng lián píng ,jiǎo dù luè wēi xiàng jià shǐ yuán yī cè wāi xié ,xíng chéng gèng yōu yì de huán bào xiào guǒ 。biāo de mù de pán jìn jí wéi zuì xīn sān fú shì zào xíng ,sān jiǔ diǎn wèi zhì zuò le nèi āo chù zhì chéng fá ,wò qǐ lái hěn shì tiē hé zhǎng xīn 。huàn dǎng jī gòu jìn jí chéng “tì xū dāo ”diàn zǐ yàng shì 。

míng ruì Proyě shì jǔ háng le jiǎn huà ,jiū jìng liǎng kuǎn chē dōu shǔ yú yī gè píng tái xià de zuò pǐn 。zhī guǎn méi yǒu shǐ yòng shuāng lián píng ,dàn 10.3yīng cùn yè jīng yí biǎo yǐ jí 12.1yīng cùn xuán fú shì zhōng kòng píng duì yú bǐ líng dù Lqí shí bú jiǎn sè ,bìng qiě wú xiàn Carplayyě jun1 yǒu pèi bèi 。zhěng tǐ lái jiǎng ,liǎng kuǎn chē de nèi shì chà yì qí shí bú nián yè 。

kōng jiān duì yú bǐ

chǐ cùn fāng miàn ,líng dù Lzhǎng kuān gāo bié lí wéi 4784*1831*1469mèi mèi ,zhóu jù wéi 2731mèi mèi ,ér míng ruì Prozé wéi 4753*1832*1469mèi mèi ,zhóu jù wéi 2730mèi mèi 。liǎng liàng chē de chǐ cùn jī běn dōu shì zài kūn jì zhī jiān ,yǐ shì duì yú yīng de chē nèi chéng zuò kōng jiān yě zhǎng duǎn cháng kào jìn de 。

dòng lì jiù méi yǒu shèn me kě yǐ duì yú bǐ de le ,dōu shì rèn shí de pèi fāng ,1.4T+7sù shuāng jù sàn zǔ hé ,zuì nián yè mǎ lì 150pǐ ,fēng zhí niǔ jǔ wéi 250Nm。

pèi zhì duì yú bǐ

zuò wéi tóng shì MQB EVOpíng tái xià de chǎn pǐn ,liǎng kuǎn chē chú le le pǐn pái lìng yǒu xíng zhuàng yǒu yī xiē qū fèn yǐ wài ,qí yú chù suǒ jī běn kào jìn ,shì yǐ zhēn zhèng yǒu chà yì zhī chù shì pèi zhì bù mén 。yīn wéi líng dù Lfāng cái shàng shì bú jiǔ ,zhōng duān yōu huì děng yú méi yǒu ,xiàng fǎn míng ruì Prozài zhōng duān què yǒu zhe 2wàn yuán de xiàn jīn yōu huì ,yǐ shì ná líng dù Ldī pèi 14.99wàn de yù suàn jiù néng gòu mǎi dào míng ruì Prode dǐng pèi chē xíng 。

chéng guǒ hěn jiào zhe ,zòng shǐ gōng gòng zài pǐn pái guāng huán shàng gèng qiáng ,dàn yě jià bú zhù gāo pèi dǎ dī pèi de huán jìng 。qǐ shǒu míng ruì Produō chū le yī tào L2jí fǔ zhù jià shǐ tǐ xì ,ér líng dù Llián zuì gēn dì gēn jī de zì dòng shā chē dōu méi yǒu pèi bèi ;qí cì 360quán jǐng yǐng xiàng 、diàn dòng tiān chuāng 、hòu wěi mén 、HUDáng shǒu xiǎn shì 、qián pái shǒu jī wú xiàn chōng diàn 、zhēn pí biāo de mù de pán 、zhǔ fù jià 10xiàng diàn dòng diào zhì qiě dài tòu fēng jiā rè 、hòu pái zhōng xīn fú shǒu 、30sè qì fēn dēng děng yī xì liè shí yòng xìng gōng xiào 。

shuō dào zhè lǐ shí zài yǐ jīng jīng jun4 shì le ,jiǎ rú nǐ bú zài hū pǐn pái de huà ,dǐng pèi míng ruì Progèng jù xìng jià bǐ ,gěi rén de jiào dé jiù shì qián dōu huā zài kàn huàn shàng jiàn zhī chù 。xiàng fǎn ,jià gé gèng gāo de líng dù Lchǎn wù yì jià yuè fā yán jun4 ,bú jǐn dī pèi jià gé gāo ,dǐng pèi 18.99wàn yuán yǐ jīng jīng kě yǐ mǎi dào xǔ duō zhōng xíng chē le 。bú wài ,gè rén yě bú xiāo jí zhe kāi mà ,gōng gòng de xí qì lì lái jiù shì dìng jià gāo yōu huì nián yè ,zhī yào bú zhe jí ,nǐ bú mǎi wǒ bú mǎi ,míng tiān yòu huàn shàng jiàng wǔ bǎi 。